Slovensko geološko društvo vas vabi na predavanje Martina Gaberška in Klemna Terana z Geološkega zavoda Slovenije z naslovom “Prah – dragocen vir geokemičnih informacij o okolju”.

Martin Gaberšek je od leta 2015 mladi raziskovalec na Geološkem zavodu Slovenije, kjer pripravlja doktorsko disertacijo s področja geokemije okolja, natančneje geokemije urbanih okolij, z naslovom »Celostna obravnava geokemije trdnih anorganskih delcev v urbanem okolju«. Je študent 3. letnika študija »Grajeno okolje« na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo.


Klemen Teran je začetek svoje strokovne kariere posvetil raziskavam nahajališč kovinskih mineralnih surovin, predvsem na področju Balkanskega polotoka. Od leta 2015 je kot mladi raziskovalec zaposlen na oddelku za Mineralne surovine in geokemijo okolja pod okriljem Geološkega zavoda Slovenije. Je študent 3. letnika študija »Znanosti o okolju« na Fakulteti za podiplomski študij na Univerzi v Novi Gorici. V sklopu študija pripravlja doktorsko disertacijo z naslovom »Hišni in cestni prah kot indikatorja elementne sestave trdnih delcev v zraku«.