Slovensko geološko

društvo

 

STROKOVNO ZDRUŽENJE SLOVENSKIH GEOLOGOV

Poslanstvo društva

Slovensko geološko društvo je strokovno združenje slovenskih geologov. Je nevladna organizacija v javnem interesu. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1951 in povezuje raziskovalce, učitelje, druge poklicne geologe in ljubitelje stroke. Cilj društva je napredek znanosti in prakse na področju vseh vej geologije. Društvo prireja javna predavanja, strokovne ekskurzije, razstave in znanstvene sestanke. Skrbi za popularizacijo geologije in za vključevanje geoloških ved v osnovnošolske in srednješolske učne programe. Sodeluje pri prizadevanjih za varstvo okolja in pri izdelavi zakonskih aktov in normativov s področja geologije. Slovensko geološko društvo sodeluje z drugimi strokovnimi društvi v Sloveniji in tujini in je vključeno v Mednarodno združenje za geološke znanosti (IUGS), Evropsko zvezo geologov (EFG), Mednarodno mineraloško zvezo (IMA), ProGEO in Mednarodno zvezo za raziskovanje kvartarja (INQUA).

Povezovanje

Povezovanje raziskovalnega, strokovnega in vzgojno-izobraževalnega dela na področju vseh vej geoloških ved in sorodnih strok

Popularizacija geoloških ved

Popularizacija geoloških ved s poljudnimi članki, organizacijo ekskurzij, poletnih taborov, izdajanjem razglednic in brošur z geološko vsebino.

Sodelovanja

Sodelovanja z univerzami, z raziskovalnimi organizacijami, z javnimi ustanovami in zavodi, s podjetji in z osebami, katerih dejavnost sega v strokovno področje različnih vej geoloških ved.

Aktualni dogodki društva

Slovensko geološko društvo vabi vse, ki jih zanima geologija, da se nam pridružijo na pestri paleti dogodkov, ki jih organiziramo.

Predavanja: Spoznajte najnovejše geološke raziskave in odkritja od uveljavljenih strokovnjakov.
Ekskurzije: Odpravite se na teren in od blizu raziščite geološke značilnosti Slovenije.
Delavnice: Pridobite praktične izkušnje z geološkimi metodami in orodji.
Drugi dogodki: Spoznajte se z drugimi ljubitelji geologije in sodelujte v različnih aktivnostih.

Koledar dogodkov

Združeni predavanji: Kaj so IUGS, IGGP in IGCP? in Geotermični viri za energetski prehod

Združeni predavanji: Kaj so IUGS, IGGP in IGCP? in Geotermični viri za energetski prehod   Matevž Novak in dr. Nina Rman, Geološki zavod Slovenije       Slovensko geološko društvo, Slovenski odbor IGGP in...

Strokovna ekskurzija v Križno jamo

Datum: sobota 17. februarja 2024
Ura: ob 9.30 uri
Kje: pred vhodom v Križno jamo

Geologija v šolah – kako je bilo včasih in kako je danes na Hrvaškem

Geologija v šolah - kako je bilo včasih in kako je danes na Hrvaškem doc. dr. Karmen Fio Firi, Univerza v Zagrebu, Naravoslovno-matematična fakulteta, Oddelek za geologijo, Horvatovac 102b, 10 000 Zagreb Povzetek predavanja: Do sredine 20. stoletja je bila geologija -...

Častno članstvo – podelitev 2023

Častno članstvo - podelitev 2023 Slovensko geološko društvo podeljuje naziv ČASTNE ČLANICE dr. Katici Drobne, za več kot 50 let aktivnega članstva v društvu, v katerem je delovala kot članica izvršnega odbora društva (1973-1995),referentka za predavanja (1973-1995),...

Predavanje dr. Mitje Prelovška z naslovom »Kraški pojavi na trasi 2TDK«

Slovensko geološko društvo vabi na predavanje dr. Mitje Prelovška z naslovom »Kraški pojavi na trasi 2TDK«. Predavanje bo potekalo v hibridni obliki v četrtek 14. 12. 2023 ob 17 uri v prostorih Naravoslovnotehniške fakultete na Aškerčevi cesti 12 v...

Predavanje dr. Ines Tomašek

Slovensko geološko društvo vabi na predavanje dr. Ines Tomašek z naslovom »Human health hazard from geogenic pollutants in urban ambient air: a how-to guide to multidisciplinary research« s slovenskim prevodom »Nevarnost za zdravje ljudi zaradi geogenih onesnaževal v...

Mednarodni dan geopestrosti – 6. oktobra v Litiji

Spoštovani! Letošnji osrednji dogodek ob Mednarodnem dnevu geopestrosti bo 6. oktobra v Litiji. Dogodek koordinira ZRSVN ob podpori Slovenske nacionalne komisije za Unesco. Dogodek gostita Občina Litija in Rudnik Sitarjevec, zato je okrogla miza tematsko vezana na...

26. posvetovanje slovenskih geologov

PozdravljeniObveščamo vas, da Oddelek za geologijo Naravoslovnotehniške fakultete organizira 26. posvetovanje slovenskih geologov.Na posvetovanju imate slovenski strokovnjaki s področja geologije (in sorodnih ved) s kratkimi predavanji in posterji...

6. slovenski geološki kongres (Rogaška Slatina, 3. – 5. oktober 2022)

Od ponedeljka do srede, 5. oktobra, je bil v Rogaški Slatini 6. slovenski geološki kongres. Del dogajanja je bila okrogla miza naslovom Vedeti (ne) vidno - vloga geologije naši družbi. Sodelujoči na okrogli mizi so govorili tem, kako lahko geologi pripomorejo...