Sekcija za geološko dediščino

Geološka dediščina Slovenije je izjemna in raznolika, kar je odraz pestre kamninske sestave in naravnih procesov. Vloga Sekcije za geološko dediščino je ozaveščanje o pomenu in varstvu geodiverzitete, ki je pomemben segment naše nacionalne identitete. Zavzemamo se za aktivno povezovanje članov društva iz različnih strokovnih okolij z namenom prepoznavanja in vrednotenja geološke dediščine. Organiziramo tematske okrogle mize in vodene terenske oglede, s študenti geologije pa izvajamo naravovarstvene akcije na geoloških naravnih vrednotah. V sekciji podpiramo različne oblike varstva in promocije geodiverzitete ter vzpodbujamo delovanje slovenskih geoparkov in mednarodna povezovanja strokovnjakov s področja varstva geološke dediščine. Smo aktivni člani v mednarodni nevladni organizaciji ProGeo.

Smo aktivni člani v mednarodni nevladni organizaciji ProGeo.

ProGEO je nevladna organizacija, katere člani so strokovne institucije, društva, organizacije in posamezniki. Ustanovljena je bila leta 1993. Pomemben mejnik je bila mednarodna deklaracija o pravicah Zemljinega spomina, ki je bila leta 1991 sprejeta v Digne le Bainu v Franciji. Na zasedanju generalne skupščine ProGEO junija 2021 je bila sprejeta odločitev, da se iz evropskega preoblikuje v Mednarodno združenje za ohranitev geološke dediščine – International Association for the Conservation of Geological Heritage. Od samega začetka je ProGEO organiziral seminarje, konference in simpozije na lokalni, državni in mednarodni ravni. Izjemno uspešna je bila mednarodna akcija Geotrip. Sčasoma so se oblikovale regionalne delovne skupine držav, Slovenija je vključena v Jugovzhodnoevropsko delovno skupino, katere ena pomembnejših nalog je priprava knjige o geoloških posebnostih območij mednarodnega pomena. V okviru organizacije ProGEO vsaki dve leti pripravijo simpozije, namenjene predstavitvi bazičnih raziskav, varovanja in ohranjanja dediščine, geoturizma, izobraževanja, interdiciplinarnih povezav in drugih najrazličnejših vidikov geološke dediščine.

ProGEO je pridružena članica IUGS (Mednarodna zveza geoloških znanosti) in IUCN (Mednarodna zveza za ohranjanje narave). Pomembna pobuda ProGEO je znanstvena revija Geoheritage, ki jo založba Springer izdaja od leta 2009. Leta 2007 je bila v Ljubljani organizirana regionalna konferenca ProGEO na temo geološke dediščine v Jugovzhodni Evropi. Sledilo je dobro desetletje, ko je članstvo Slovenije v ProGeo stagniralo. Slovensko geološko društvo ga je obudilo leta 2019.

Nacionalna predstavnica je Martina Stupar iz Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica, Slovenija; martina.stupar@zrsvn.si

Ozaveščanje o pomenu geodiverzitete

Podpora varstvu geološke dediščine in mednarodno sodelovanje

Povezovanje in vrednotenje geološke dediščine