70 geoloških zanimivosti Slovenije

V okviru praznovanja 70-letnice je GeoZS izdal prvi in edini sodobni geološki vodnik po Sloveniji, ki spada med temeljna dela s področja slovenske poljudne geologije.