Slovenski geološki kongres

Glavni cilj Slovenskega geološkega društva je napredek znanosti in prakse na področju vseh vej geologije. Za uresničitev tega cilja društvo sodeluje pri organizaciji Slovenskega geološkega kongresa, ki od leta 2002 poteka vsake štiri leta na različnih lokacijah po Sloveniji. Več o posameznem osrednjem geološkem dogodku na območju Republike Slovenije podajamo v nadaljevanju. 

Od leta 2002

Prvi Slovenski geološki kongres je potekal na Črni na Koroškem, med 9. in 11. oktobrom 2002, zadnji 6.Slovenski geološki kongres se je odvijal v Rogaški Slatini, med 3. in 5. oktobrom 2022

Vsaka 4 leta

Slovenski geološki kongres je dogodek, ki vsaka štiri leta združi geologe, ki delujejo na različnih področjih geologije, od znanstveno raziskovalnega do aplikativnega dela.

Lokacije po Sloveniji

Za lokacijo 6. slovenskega geološkega kongresa so izbrali Rogaško Slatino, saj je razvoj kraja neposredno povezan z geološkimi strukturami in procesi, ki smo jim priča na tem območju.

Slovenski geološki kongresi skozi leta

6. Slovenski geološki kongres: Rogaška Slatina, 3. – 5. oktober 2022

Glavna organizatorja kongresa:

Društvo SKIAH in Slovensko geološko društvo.

POVEZAVE:

Uradna spletna stran 6. geološkega kongresa

Zbornik referatov

Vodič ekskurzij

5. Slovenski geološki kongres: Velenje, 3. – 5. oktober 2018  

Glavna organizatorja kongresa:

Geološki zavod Slovenije in Slovensko geološko društvo.

POVEZAVE:

Zbornik referatov

Vodič ekskurzij

Vodič pokongresne ekskurzije

Uradna spletna stran 5. geološkega kongresa

4. Slovenski geološki kongres: Ankaran, 8. – 10. oktober 2014

Glavna organizatorja kongresa:

Univerza v Ljubljani-Naravoslovnotehniška fakulteta in Slovensko geološko društvo.

POVEZAVE:

Zbornik referatov in opis ekskurzij

Uradna spletna stran 4. geološkega kongresa

3. Slovenski geološki kongres: Bovec, 16. – 18. september 2010

Glavna organizatorja kongresa:

ZRCSAZU in Slovensko geološko društvo

POVEZAVE:

Zbornik referatov in opis ekskurzij

2. Slovenski geološki kongres: Idrija, 26. – 28. september 2006

Glavna organizatorja kongresa:

Slovensko geološko društvo, Rudnik živega srebra Idrija  v zapiranju

POVEZAVE:

Kazalo zbornika in Zbornik referatov

Vodnik ekskurzije E1

1. Slovenski geološki kongres: Črna na Koroškem, 9. – 11. oktober 2002

Glavna organizatorja kongresa:

Slovensko geološko društvo, Rudnik svinca in cinka Mežica v zapiranju,  Geološki zavod Slovenije.

POVEZAVE:

Zbornik referatov

Vodnik po ekskurzijah

Pirc, S. 2002: 1. Slovenski geološki kongres, Geologija 45/2