Slovensko geološko društvo vas vabi na predavanje dr. Tine Peternel z Geološkega zavoda Slovenije z naslovom “Spreminjanje pobočnih masnih premikov na primeru plazov Urbas in Čikla (SZ Slovenija)”.

Dr. Tina Peternel je raziskovalka in inženirska geologinja, zaposlena na Geološkem zavodu Slovenije. Po končani diplomi se je najprej zaposlila v podjetju Geoportal d.o.o., kjer je pridobila izkušnje s področja inženirske geologije, predvsem z organizacijo in vodenjem terenskih geološko-geotehničnih preiskav za potrebe sanacije plazov in ostalih gradbenih konstrukcij. Med doktorskim študijem na programu Grajeno okolje, smer Geologija, je leta 2015 opravila 7-mesečno znanstveno-raziskovalno usposabljanje na Earth Sciences Department Univerze v Firencah, kjer je imela priložnost delati z eno vplivnejših raziskovalnih skupin na področju inženirske geologije, geohazarda, naravnih nesreč in plazov. Po sklepu senata NTF je prejela nagrado za doktorsko disertacijo, njena objava o opazovanju pobočnih masnih premikov na območju Potoške planine pa je bila uvrščena med Odlične v znanosti s področja naravoslovja.

Povzetek predavanja:

Pretekli dogodki, dosedanje raziskave in dejstvo, da je velik del ozemlja Slovenije podvržen različnim vrstam pobočnih masnih premikom, kažejo, da je preventivno proučevanje pobočnih masnih premikov nujno potrebno.