Slovensko geološko društvo vas v tednu Univerze v Ljubljani vabi na predavanje izr. prof. dr. Mihaela Brenčiča z Oddelka za geologijo Naravoslovnotehniške fakultete z naslovom “Vasilij Nikitin, petrolog in minerolog – ob 150. obletnici rojstva”.

Povzetek predavanja:
Na Univerzi v Ljubljani so pred drugo svetovno vojno delovali tudi nekateri tuji profesorji, med katerimi so prevladovali profesorji iz Rusije, ki so v Kraljevino Jugoslavijo emigrirali po Oktobrski revoluciji. Ti profesorji so postavili temelje številnih strok. Mednje sodi tudi Vasilij Vasiljevič Nikitin, mednarodno uveljavljeni petrolog in mineralog ter rudarski strokovnjak. Na Univerzo v Ljubljani je prišel na pobudo profesorja Karla Hinterlechnerja leta 1926 in bil imenovan za kontraktualnega rednega profesorja za področje mineralogije, petrografije, nauka o rudiščih, geologije Jugoslavije in praktične geologije. Sprva sta si predavanja s prof. Hinterlechnerjem delila, po njegovi smrti pa je prevzel še vsa ostala predavanja, ki jih je pred tem slednji izvajal sam. V Ljubljani je Nikitin predaval vse do svoje smrti leta 1942.