Sestava organov

 

Ožji izvršni odbor

Predsednica SGD: Astrid Švara
Podpredsednica: Branka Bračič Železnik
Tajnica: Petra Žvab Rožič

Skrbniki aktivnosti

Skrbnica društvenih financ: Simona Adrinek
Predavanja: Saša Kos
Ekskurzije: Matija Križnar
Društveni podmladek: Klemen Teran
Spletna stran: Timotej Verbovšek

Skrbniki vsebin

Sekcija za geokemijo: Mateja Gosar
Skupina za sedimentarno geologijo: Adrijan Koši
Sekcija za mineralogijo: Meta Dobnikar
Sekcija za geološko dediščino: Martina Stupar
Sekcija za promocijo geološke znanosti: Rok Brajkovič

Nadzorni odbor

Barbara Čenčur Curk
Miloš Bavec
Nadja Zupan Hajna

Častno razsodišče

Katica Drobne
Drago Skaberne
Jernej Pavšič