Sekcija za promocijo geoloških znanosti

Sekcija za promocijo geološke znanosti je bila ustanovljena na rednem občnem zboru Slovenskega geološkega društva, 4. oktobra 2018 v Velenju. Potreba za njeno ustanovitev se je pokazala na podlagi zelo aktivnega dela na področju dviga prepoznavnosti vede in pomena geoloških vsebin v formalnem izobraževanju v preteklih letih. V okviru skupine smo definirali njeno poslanstvo, ki je dvig prepoznavnosti geologije kot vede, osveščanje širše javnosti o pomenu geološke vede in geoznanosti za širšo družbo ter njen razvoj in vključevanje v dejavnosti poučevanja na vseh nivojih formalnega in neformalnega izobraževanja.

V okviru sekcije organiziramo okrogle mize in posvetovanja, izvajamo dodatna izobraževanja za učitelje (pedagoške delavce), geološke delavnice za učence in dijake, ki so vezane na obstoječe učne cilje in prilagojene starostnim skupinam, aktivno sodelujemo tudi na različnih javnih dogodkih in festivalih (Noč raziskovalcev, Znanstival, Minfos, Koliščarski dnevi, 24 ur z reko Muro idr.). Eden večjih dogodkov, ki smo ga uvedli v okviru sekcije, je Dan geologije. Prvega se je udeležilo kar 150 učencev in dijakov. Takrat se različne inštitucije povežemo pri izvedbi delavnic na temo uporabe geologije v vsakdanjem življenju. Naše delo seveda predstavljamo tudi na domačih in tujih konferencah, v strokovnih in znanstvenih člankih ter preko družbenih omrežij.

Nekaj uporabnih povezav:

Zgibanka: Zabavna in poučna geologija

Katalog programov nadaljnega izobraževanja in usposabljanja delavcev v vzgoji in izobraževanju

KamenCheck 

Učni model vodonosnika Ljubljanskega polja  

Organizacija Dneva geologije

Sodelovanje na javnih dogodkih in festivalih

Priprava geoloških delavnic za učence in dijake