Fotonatečaj “Geopestrost pred domačim pragom”

Od 3. 10. do 7. 10. 2022 sta v Rogaški Slatini potekala dva strokovna dogodka, 6. slovenski geološki kongres in 5. konferenca IAH CEG. V času trajanja teh strokovnih dogodkov smo 6. 10. 2022 obeleževali 1. mednarodni dan geopestrosti, zato je bila v okviru ob-kongresnih dogodkov uvrščena tudi razstava fotografij z naslovom »Geopestrost pred domačim pragom«.

Na natečaj je prispelo 37 fotografij, 9 avtorjev.

V nadaljevanju si oglejte fotografije, ki so sodelovale v fotografskem natečaju in število prejetih točk posamezne fotografije.

Fotografije

Obrazložitev izbora prvih treh fotografij:

1.mesto (Borut Stojilković): Barvna in oblikovna dovršenost ter pogled iz perspektive, običajno skrite človeškim očem, razkriva lepoto moči in povezanosti  hidroloških in  geomorfoloških  pojavov, ki so objeti v bujno zelenilo žive narave. Zanimiva centralna kompozicija, prevladujoča zelena barva in nenavaden pogled, na poznan motiv, naredijo to fotografijo izstopajočo

2.mesto (Matija Križnar): Prepleten objem žive in nežive narave nam pričara zavedanje minljivosti, a tudi navidezne večnosti časa ujetega v kamnu. Zmeda prepletenosti  žive in nežive narave je le navidezna, saj po eni strani s kljubovalno  trdnostjo in po drugi strani z neizmerno prilagodljivostjo, soustvarja geomorfološko pestrost pred domačim pragom.

3. mesto (Simon Veberič): Plin, ki privre iz globin je v tej fotografiji ujet, zamrzjen v trenutku, a kljub temu eksploziven in živ. Ujeti trenutek v Sloveniji redkega geološkega in hidrogeološkega pojava navdušuje s kompozicijo, tehnično dovršenostjo in neobičajno perspektivo.

1. Borut Stojilkovič: "Korita pri Klužah" (31 točk)

2. Matija Križnar: "Zmeda" (24 točk)

3. Simon Veberič: "Burno izhajanje plina v mofeti" (19 točk)

4. Martina Stupar: "Mikrorelief v flišu s sledovi organizmov pod Školom" (17 točk)

5. Galena Jordanova: "Jutranji razgled" (15 točk)

6. Matija Križnar: "Zaljubljenca" (14 točk)

7. Matej Zalokar: "Kanin Jama školjke" (12 točk)

8. Martina Stupar: "Kraške oblike na Kaninskih podih" (11 točk)

9. Matej Zalokar: "Skalopadna Banjška planota" (10 točk)

10. Barbara Ploštajner: "Skrilavi Glinovec" (9 točk)

11. Simon Veberič: "Odkrivanje ostankov Panonskega morja" (9 točk)

12. Matija Križnar: "Kamnovod" (8 točk)

13. Boštjan Rožič: "Kraški narivni rob" (8 točk)

14. Boštjan Rožič: "Roženec v Baškem dolomitu" (7 točk)

15. Borut Stojilkovič: "Vhod v Pivko jamo" (6 točk)

16. Borut Stojilkovič: "Klifi Krajinskega parka Strunjan" (6 točk)