Častno članstvo

 

Častna članica

dr. Katica Drobne,

Slovensko geološko društvo podeljuje naziv za več kot 50 let aktivnega članstva v društvu, v katerem je delovala kot članica izvršnega odbora društva (1973-1995),
referentka za predavanja (1973-1995), članica uredniškega odbora Obvestil Slovenskega geološkega društva (1985-1992),
članica nadzornega odbora SGD (1995-2006) ter kot članica častnega razsodišča SGD (2006-).

dr. Astrid Švara
Predsednica Slovenskega geološkega društva.

Obrazložitev:

Dr. Katica Drobne je že več kot 50 let aktivna članica Slovenskega geološkega društva. Leta 1973 je kot članica Izvršnega odbora društva prevzela funkcijo referentke za predavanja in jo opravljala do leta 1995.
V petletki med letoma 1976 in 1981 je po njeni zaslugi društvo organiziralo kar 80 predavanj. Poleg tega je bistveno prispevala k sodelovanju SGD z drugimi geološkimi društvi, predvsem s hrvaškim,
s katerim je SGD v tistem času izmenično soorganiziralo redne letne ekskurzije.

Bila je vodja ali članica organizacijskega odbora številnih domačih in mednarodnih kongresov in simpozijev v organizaciji SGD
ter urednica številnih kongresnih zbornikov in vodičev strokovnih ekskurzij v okviru teh dogodkov, npr. 8. jugoslovanskega geološkega kongresa
na Bledu leta 1974, 16. evropskega mikropaleontološkega kolokvija na Bledu in v Zagrebu leta 1979.
Med letoma 1985 in 1992 je bila članica uredniškega odbora Obvestil Slovenskega geološkega društva, od leta 1995 do leta 2006 članica nadzornega odbora SGD,
od leta 2006 naprej pa članica častnega razsodišča Slovenskega geološkega društva.

V Ljubljani, 19. 3. 2023    dr. Matevž Novak