Sekcija za geokemijo

Spoznavamo in analiziramo vplive antropogenih dejavnosti na okolje v odvisnosti od naravnih geoloških danosti. Kemična in mineralna sestava, fizikalne lastnosti in zgradba kamnin ter njihovih produktov preperevanja, določajo lastnosti pokrajine. Vplivajo na njeno obstojnost do naravnih ujm, oskrbo z vodo, rodovitnost, ranljivost za spremembe, oblikovanost površja, stabilnost  in dovzetnost za erozijo, pa tudi na nevtralizacijske sposobnosti in hitrost širjenja onesnaževal.

Raziskujemo na področju okoljske geokemije potencialno škodljivih snovi, ki je pomembno in hitro razvijajoče se področje geologije oziroma geokemije povsod po svetu. Namen naših raziskav je preučiti vire, transportne poti ter usodo potencialno škodljivih snovi v geološko različnih, neobremenjenih in onesnaženih okoljih.

Analiza vplivov antropogenih dejavnosti na okolje

Raziskovanje potencialno škodljivih snovi v okviru okoljske geokemije

Pomen kemične in mineralne sestave ter lastnosti kamnin: