Sekcija za mineralogijo

Sekcija za mineralogijo se osredotoča na razvoj znanosti na področju mineralogije in gemologije. Področje mineralogije je zelo široko in raznoliko, izhaja iz preučevanja strukture mineralov, njihove kemijske sestave in fizikalnih lastnosti, aplicira pa se na številnih področjih od opisa in klasifikacije novih ali redkih mineralov, do analize kristalne strukture z določanjem notranje ureditve atomov ali laboratorijske sinteze industrijskih mineralov pri pogojih visokih tlakov in temperatur. Prav tako raznolike so tudi preiskovalne metode, ki jih uporabljamo pri preučevanju mineralov. Posebna veja mineralogije je gemologija, veda, ki znanstveno preučuje minerale, ki se, naravni ali obdelani, uporabljajo za izdelavo nakita in okrasnih predmetov.

Uporabljajo raznolike preiskovalne metode

Osredotoča se na razvoj znanosti na področju mineralogije in gemologije

Imajo široko in raznoliko področje delovanja