Slovensko geološko društvo vas vabi na predavanje Dr. Bojana Djurića z Oddelka za arheologijo Filozofske fakultete v Ljubljani z naslovom: “Rimska oskrba mest s kamnom – primer colonia Iulia Emona (Ljubljana)”.

Dr. Bojan Djurić je doktoriral iz arheologije na Univerzi v Ljubljani z disertacijo Noriško-pannonska proizvodnja nagrobnih spomenikov in trgovina z marmornimi izdelki. Od leta 1977 je z nekaj presledki zaposlen na Oddelku za arheologijo FF, kjer je nosilec predmeta Klasična arheologija. Leta 2009 je zasedal mesto generalnega direktorja Direktorata za kulturno dediščino Ministrstva za kulturo RS. Objavil je, skupaj s sodelavci, več odmevnih člankov v mednarodnih zbornikih ASMOSIA in aktih CPRA ter v revijah Starinar (Beograd) in Arheološki vestnik (Ljubljana). Od devetdesetih let dalje se v sodelovanju z geologi (Harald W. Müller, Walter Prochaska, Igor Rižnar, Luka Gale) med drugim ukvarja z vprašanji provenience, rabe in obdelave kamna v antiki.  

Povzetek predavanja:
Oskrba rimskih mest s kamnom za potrebe gradnje, krašenja in označevanja simbolnih mest je bila v celoti odvisna od geoloških in geografskih danosti vsakega od njih.