Slovensko geološko društvo vas vabi na predavanje Teje Čeru z Oddelka za geotehnologijo, rudarstvo in okolje NTF z naslovom “Uporaba georadarja pri geomorfoloških raziskavah na krasu“.

Teja Čeru je od leta 2014 mlada raziskovalka na Naravoslovnotehniški fakulteti in pod mentorstvom prof. dr. Andreja Gosarja pripravlja doktorsko disertacijo s področja geofizike. Njeno delo je usmerjeno v uporabo georadarja kot komplementarne metode pri geoloških in geomorfoloških raziskavah na krasu. Pri raziskavah uporablja predvsem nizkofrekvenčno (50 MHz) inovativno RTA anteno, ki omogoča raziskave tudi na težko prehodnih območjih in ima večji globinski doseg, ter dopolnilno še klasično 250 MHz anteno.