Slovensko geološko društvo vabi na predavanje dr. Ines Tomašek z naslovom »Human health hazard from geogenic pollutants in urban ambient air: a how-to guide to multidisciplinary research« s slovenskim prevodom »Nevarnost za zdravje ljudi zaradi geogenih onesnaževal v mestnem zunanjem zraku: priporočila za multidisciplinarno raziskovanje«

Hibridno predavanje bo potekalo v ponedeljek 6. 11. 2023 ob 17 uri v Dvorani (6. nadstropje) Geološkega zavoda Slovenije na Dimičevi ulici 14 v Ljubljani ter preko spleta na platformi Teams. Kliknite tukaj za pridružitev srečanju. Predavanje bo v angleškem jeziku.

Predstavitev predavateljice (SLO):

Ines Tomašek je interdisciplinarna raziskovalka s strokovnim znanjem o vulkanologiji, toksikologiji delcev in okoljski kemiji ter več kot desetletnimi izkušnjami z multidisciplinarnimi projekti. Trenutno je podoktorska raziskovalka na Univerzi Clermont Auvergne v Franciji, kjer si prizadeva zagotoviti stalno raziskovalno mesto.

Po izobraževanju za medicinskega laboratorijskega tehnika je Ines študirala geologijo na Univerzi v Zagrebu (Fakulteta za rudarstvo, geologijo in naftni inženiring) na Hrvaškem, nato pa je doktorirala iz geoznanosti na Univerzi Durham v Združenem kraljestvu. Njen doktorski projekt (Marie Curie ITN) ji je omogočil pridobitev in uporabo multidisciplinarnih tehnik za preučevanje nevarnosti vulkanskega pepela za zdravje, ki jih je še naprej razvijala med sedanjim in prejšnjim podoktorskim študijem na Vrije Universiteit Brussel v Belgiji.

Lecturer introduction (ENG):

Ines Tomašek is an interdisciplinary researcher with expertise in volcanology, particle toxicology and environmental chemistry, and more than ten years of experience with multidisciplinary projects. She is currently a postdoctoral fellow at Universite Clermont Auvergne, France, working on securing a permanent research position.

Following initial training as a medical laboratory technician, Ines studied geology at the University of Zagreb (Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering), Croatia, after which she pursued a PhD in Earth Sciences at Durham University, United Kingdom. Her PhD project (Marie Curie ITN) allowed her to acquire and apply multidisciplinary techniques to study the health hazard of volcanic ash, which she continued to develop during her current as well as former postdoctoral appointment at Vrije Universiteit Brussel in Belgium. 

Povzetek predavanja (SLO) in slovenski prevod naslova: Nevarnost za zdravje ljudi zaradi geogenih onesnaževal v mestnem zunanjem zraku: priporočila za multidisciplinarno raziskovanje

Izpostavljenost trdnim delcem (PM) z aerodinamičnim premerom < 10 µm (PM10) iz okolja, tako v poklicnem kot v zunanjem okolju predstavlja nevarnost za zdravje, povezano s poslabšanjem bolezni dihal in srca in ožilja, hospitalizacijami in povečano umrljivostjo. Geogeni delci, ki jih proizvajajo naravni viri, kot so peščeni viharji in vulkanski izbruhi, so pogosto pomembna sestavina urbanih in ne-urbanih delcev PM10, ki lahko vplivajo na kakovost zraka na velikih območjih in v daljših obdobjih. Kljub temu je v primerjavi z delci PM10 iz antropogenih virov, veliko manj znanega o izpostavljenosti različnim geogenim delcem velikosti PM10 in z njimi povezanimi nevarnostmi za zdravje.

V tem predavanju bo predavateljica podala pregled svojih študij o nevarnostih za zdravje ljudi, izpostavljenih vulkanskim emisijam in opisala uporabo multidisciplinarnih metod na več področjih, s posebnim poudarkom na 1) določanju fizikalno-kemijskih lastnosti delcev, 2) testiranju bioreaktivnosti delcev v celičnih modelih in vitro in 3) ocenjevanju kakovosti zraka.

Abstract (ENG): Human health hazard from geogenic pollutants in urban ambient air: a how-to guide to multidisciplinary research

Exposure to ambient particulate matter (PM) with an aerodynamic diameter of < 10 µm (PM10), in both occupational and environmental settings, is a well-established health hazard, associated with respiratory and cardiovascular disease exacerbation, hospitalisations and mortality. Geogenic particles, produced by natural sources such as dust storms and volcanic eruptions, are often an important constituent of both urban and non-urban PM10 and can affect air quality over wide areas and extended periods. Still, compared to the PM10 from anthropogenic sources, much less is known about the potential exposure levels and associated health hazards from diverse geogenic PM10.

In this talk, I will give an overview of my studies on health hazards to populations exposed to volcanic emissions and describe the use of multidisciplinary methods across several fields, with a specific focus on 1) determining the physicochemical properties of particles, 2) testing the bioreactivity of particles in cellular models in vitro, and 3) assessment of the air quality.