Podrobnosti

Ekskurzije v severovzhodno Slovenijo in na Madžarsko se je udeležilo 30 strokovnjakov, od tega 4 s Hrvaške in 1 gimnazijski učitelj geografije. Potekala je na območju projekta DARLINGe,  financiranega s strani transnacionalnega programa Interreg Podonavje 2014-2020. Eden izmed projektnih ciljev je izboljšanje sodelovanja zainteresiranih strani za spodbujanje geotermalnega razvoja in ustvarjanja močne geotermalne vrednostne verige, kamor sodi tudi strokovna javnost.

Iz Ljubljane smo se odpravili v petek 13.10.2017. Prva točka se je nahajala v Benediktu, kjer smo si ogledali mineralne vrtine in predvsem globoko geotermalno vrtino, ki se nahaja v neposredni bližini glavne ceste in se uporablja za ogrevanje telovadnice in bližnjih objektov.