Slovensko geološko društvo vabi na predavanje dr. Mateje Gosar. z naslovom “Geokemično ozadje in zgornja meja naravne variabilnosti kemičnih elementov v tleh Slovenije​”.

 Predavanje bo potekalo v sredo. 29. 5. 2019 ob 17:00 uri na Aškrčevi 12, Ljubljana (2. nadstropje, predavalnica 209).​

Kratka vsebina predavanja: Kemični elementi so v okolju, torej tudi v tleh, naravno prisotni. Povišane vsebnosti le-teh so posledica naravnih danosti, lahko pa jih povzročajo tudi človekove dejavnosti. Območja povišanih koncentracij elementov so opredeljena kot območja, na katerih vsebnosti elementov presegajo vrednosti geokemičnega praga (zgornjih mej naravne variabilnosti – MNV). Na podlagi kemičnih analiz 817 vzorcev zgornje plasti tal (0–10 cm), odvzetih v mreži 5 × 5 km na območju celotne Slovenije, smo izračunali mediane (geokemično ozadje) in zgornje meje naravne variabilnosti (MNV) po več metodah za celotno Slovenijo in za 8 manjših prostorskih enot, ki smo jih določili glede na geološko zgradbo, litološko sestavo, relief, podnebje in rastlinstvo.