Pozdravljeni

Obveščamo vas, da Oddelek za geologijo Naravoslovnotehniške fakultete organizira 26. posvetovanje slovenskih geologov.

Na posvetovanju imate slovenski strokovnjaki s področja geologije (in sorodnih ved) s kratkimi predavanji in posterji možnost
predstaviti tako dokončane raziskave, kot tudi preliminarne rezultate potekajočih raziskav. Povzetki bodo objavljeni v zborniku
posvetovanja.

Posvetovanje bo v petek, 1. decembra 2023 v prostorih Oddelka za geologijo na Aškerčevi 12 v Ljubljani.

– Rok prijave: 15.09.2023

– Rok oddaje povzetkov: 13.10.2023

Tako kot na prejšnjem posvetovanju, se bomo tudi letos poskušali dogovoriti z Inženirsko zbornico Slovenije, da bodo za udeležbo na
posvetovanju priznane kreditne točke za vaša vsakoletna izobraženja, ki jih morate izkazovati na IZS.

Ostale informacije in navodila bodo na voljo na spletni strani, katero bomo aktivirali v začetku septembra.

Lep pozdrav v imenu organizacijskega odbora

Boštjan Rožič