Podrobnosti

Slovensko geološko društvo je v sodelovanju z Geološkim zavodom Slovenije organiziralo strokovni posvet “Na poti do ureditve pridobivanja, zbiranja, interpretiranja in dostopnosti geoloških podatkov”. Urejenost in dostopnost podatkov o geosferi (geološki in ostali) so pomemben element sodobnega prostorskega načrtovanja, poseganja v prostor, trajnostnega upravljanja z viri, varovanja pred naravnimi nesrečami, odgovornega odnosa do okolja.

Slovenija je edina evropska država, ki področja zbiranja, interpretiranja in razpoložljivosti geoloških ter ostalih podatkov nima zakonsko urejenega. Slovensko geološko društvo je zato v strokovnih krogih v tem letu spodbudilo razpravo o ureditvi tega področja. Pred nadaljnjimi koraki smo želeli v strokovnem krogu predstaviti tudi vzorčne primere iz Evrope. Na posvetu smo predstavili dve različni sodobni ureditvi tega področja iz Švice in z Nizozemske, ki bi v zasnovah lahko bila primerna tudi za ureditev tega področja v Sloveniji.

 Posvet je bil v sredo, 19. decembra 2018 od 10.30 do 12.30, v predavalnici Geološkega zavoda Slovenije, 6. nadstropje, Dimičeva ulica 14, Ljubljana.

Potek dogodka:

 Uvodni nagovori

• Aleš Prijon, državni sekretar, Ministrstvo za okolje in prostor

• dr. Matevž Novak, v. d. predsednika Slovenskega geološkega društva

• dr. Miloš Bavec, direktor Geološkega zavoda Slovenije

Predavanji

• dr. Michiel van der Meulen, glavni geolog, Geološki zavod Nizozemske

• dr. Oliver Lateltin, direktor Swisstopo, Geološki zavod Švice