Geološki steber je najbolj nazorna predstavitev kamninske zgradbe nekega območja. Zgrajen je iz značilnih vzorcev kamninskih plasti, ki si od spodaj navzgor sledijo od najstarejših do najmlajših. Prvi geološki steber v Sloveniji je leta 1993 postavil prof. dr. Stanko Buser v Dovžanovi soteski. Od takrat je bilo postavljenih že več kot 30 na različnih koncih Slovenije. Nekateri so opremljeni s pojasnevalnimi tablami z opisom kamnin in prikazom starosti njihovega nastanka, nekateri pa so potrebni obnovitve. V Slovenskem geološkem društvu pripravljamo spletno predstavitev geoloških stebrov. Prvi korak predstavitve je prikaz njihovih lokacij, ki ga najdete na tej povezavi oziroma na spodnji karti.