Podrobnosti

V okviru Sekcije za geološko dediščino Slovenskega geološkega društva vas vljudno vabimo na okroglo mizo ki bo v četrtek, 15. marca. 2012, ob 18.00 v Ljubljani na Oddelku za geologijo NTF, Privoz 11 (na Prulah), v predavalnici P-02 v kleti, z naslovom  
»Geoparki Slovenije« 

Geoparki kot oblika neformalnega varstva, promocije in trženja geološke dediščine ter ostale naravne in kulturne dediščine imajo v Evropskih državah že več desetletno tradicijo. Evropsko mrežo so ustanovili leta 2000 z namenom povezovanja, izobraževanja in sodelovanja med posameznimi geoparki, kot tudi postavitve temeljnih meril za delovanje geoparkov. Danes je v mrežo vključenih 48 evropskih geoparkov iz 19 držav. Leta 2004 je urad UNESCA v Parizu ustanovil Globalno mrežo geoparkov (GGN), ki leta 2011 združuje že preko 80 geoparkov s celega sveta.
Prikazane bodo aktivnosti in potenciali treh geoparkov v Sloveniji, ki so že ustanovljeni oziroma so še v fazi ustanavljanja.