Spoštovani!

Lepo vabljeni na odprtje fotografske razstave »Geopestrost pred domačim pragom« in na vabljeno predavanje dr. Roguerja Edmunda Placencia-Gómeza (GeoZS) z naslovom »Metoda spektralno inducirane polarizacije (SIP): osnove, aplikacije in omejitve« v četrtek 14. 3. 2024 ob 17h v Atrij Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (Novi trg 2, Ljubljana, bližina parkirišča Križanke in LPP – 2, 3, 11, 19).

Spored dogajanja 14. marca 2024: 

17:00 – Uvodni nagovor predsednice Slovenskega geološkega društva dr. Astrid Švare in otvoritev razstave

17:15 – 18:15  – Vabljeno predavanje SGD: dr. Roguer Edmundo Placencia Gómez (GeoZS) »Metoda spektralno inducirane polarizacije (SIP): osnove, aplikacije in omejitve« (predavanje bo v angleščini)

O fotografski razstavi »Geopestrost pred domačim pragom«

Fotografije so nastale v okviru foto natečaja 6. Slovenskega geološkega kongresa (https://www.geo-zs.si/6SGK2022/foto-natecaj/) in so bile prvič predstavljene v Rogaški Slatini ob obeležitvi 1. mednarodnega dneva geopestrosti. Geološko strokovno in tudi širšo javnost smo povabili, da na natečaju sodelujejo s fotografijami posnetimi v Sloveniji, ki ponazarjajo geopestrost.

Na razstavi v Atriju ZRC SAZU bodo predstavljene fotografije, ki ponazarjajo pestrost in povezanost nežive narave – mineralov, fosilov, kamnin, tal in raznolikih reliefnih oblik, geoloških geomorfoloških in hidroloških procesov ter pojavov. Z razstavo želimo poudariti pomembno vlogo geopestrosti pri razumevanju in raziskovanju Zemlje v različnih aspektih geoznanosti ter pri upravljanju geološke naravne dediščine.

Razstava je nastala v sodelovanju Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) in Slovenskega geološkega društva in bo v Atriju ZRC SAZU na ogled od 14. 3.do 29. 3. 2024.

O predavanju

V predavanju bo predavatelj dr. Roguer Edmundo Placencia-Gómez predstavil osnove pojava inducirane polarizacije (IP) in njegovega razvoja na področju uporabne hidrogeofizike. Hiter pregled skozi razvoj mehanističnih modelov za razlago vloge elektrokemičnih značilnosti na površini zrn, ki povzročajo signale IP, bodo spremljali nedavni primeri uporabe, najdeni v literaturi, ki ponazarjajo prednosti in omejitve metode, s poudarkom na informacijah o modelih, ki jih je mogoče pridobiti iz meritev spektralno inducirane polarizacije (SIP). Frekvenčno odvisne meritve SIP so spodbudile številne študije v drugih disciplinah, s čimer se je razširila njena potencialna uporabnost in/ali edinstvena priložnost za raziskovanje signalov IP, povezanih z biogeokemičnimi in mikrobiološkimi procesi, oz. IP signali, ki izhajajo iz vmesnikov tal, rastlin in kamnin.

Več o predavanju si lahko preberete v priloženi datoteki s povzetkom in predstavitvijo predavatelja v slovenskem in angleškem jeziku. Predavanje bo potekalo v hibridni obliki v Atriju ZRC SAZU (Novi trg 2, Ljubljana) in preko spletne platforme Microsoft Teams (Kliknite tukaj za pridružitev).

Lepo pozdravljam,

Saša Kos, skrbnica za predavanja SGD