Ožji izvršni odbor

  

predsednica: Astrid Švara

podpredsednica: Branka Bračič Železnik

tajnica: Petra Žvab Rožič

 

Skrbniki aktivnosti

 

društvene finance (blagajničarka društva): Anja Torkar

predavanja: Saša Kos

ekskurzije: Matija Križnar

društveni podmladek: Klemen Teran

tisk in spletna stran: Timotej Verbovšek

  

Skrbniki vsebin 

 

sekcija za geokemijo: Mateja Gosar

skupina za sedimentarno geologijo: Adrijan Košir

sekcija za mineralogijo: Miha Jeršek

sekcija za geološko dediščino: Martina Stupar

sekcija za promocijo geološke znanosti: Rok Brajkovič

  

Nadzorni odbor

Barbara Čenčur Curk 

Miloš Bavec

Nadja Zupan Hajna

 

Častno razsodišče

 

Katica Drobne

Drago Skaberne

Jernej Pavšič