Sestava organov

Ožji izvršni odbor

  

predsednica: Branka Bračič Železnik

podpredsednik: Matevž Novak

tajnica: Nina Rman

 

Skrbniki aktivnosti

 

društvene finance (blagajnik društva): Anja Torkar

predavanja: Rok Brajković

ekskurzije: Matija Križnar

društveni podmladek: Luka Gale

tisk in spletna stran: Urška Pavlič

  

Skrbniki vsebin 

 

sekcija za geokemijo: Mateja Gosar

skupina za sedimentarno geologijo: Adrijan Košir

sekcija za mineralogijo: Miha Jeršek

sekcija za geološko dediščino: Martina Stupar

sekcija za promocijo geološke znanosti: Petra Žvab Rožič

  

Nadzorni odbor

Barbara Čenčur Curk 

Miloš Bavec

Vladimir Vukadin

 

Častno razsodišče

 

Katica Drobne

Drago Skaberne

Jernej Pavšič