Sekcija za geokemijo: Mateja Gosar

Sekcija za sedimentarno geologijo: Adrijan Košir

Sekcija za mineralogijo: Miha Jeršek

Sekcija za geološko dediščino: Martina Stupar

Sekcija za promocijo geološke znanosti: Rok Brajkovič