Mednarodno sodelovanje

Slovensko geološko društvo je včlanjeno v naslednje mednarodne organizacije: 

1. Mednarodno združenje za geološke znanosti (IUGS). Gre za svetovno organizacijo z 121 državami članic, ki skrbi za promocijo razvoja zemeljskih znanosti preko svetovnih znanstvenih raziskav na področju celotnega zemeljskega sistema. Rezultate znanstvenih študij uporabljajo za smotrno uporabo naravnih virov, s čimer lahko pripomoremo k ohranjanju zemeljskega naravnega okolja in k izboljšanju blaginje narodov in kakovosti človeškega življenja. Nenazadnje je namen združenja povečati ozaveščenost javnosti na področju poznavanja geologije in izboljšati izobraževanje geološke v širšem smislu. 

 2. Evropsko zvezo geologov (EFG), nevladno organizacijo ustanovljeno leta 1980, v katero je vključenih 27 članov združenja. Glavni cilj zveze je prispevati k varnejši in vzdržni rabi naravnega okolja, k zaščiti in ozaveščanju javnosti in k promociji odgovornejšega izkoriščanja naravnih virov. Gre za organizacijo, ki skrbi za promoviranje geološke stroke in geološkega naziva v Evropi ter s tem povezanega naziva Evrogeolog (EurGeol). V Slovenskem geološkem društvu je bila ustanovljena nacionalna komisija za podeljevanje naziva Evrogeolog.

3. Mednarodno zvezo za raziskovanje kvartarja (INQUA), ki je bila ustanovljena leta 1928 z namenom spodbujanja lažjega povezovanja znanstvenikov pri raziskavah kvartarja in povezanih vsebinah (geoloških procesov, stratigrafije in sedimentologije kvartarnih sedimentov, klime, človeka in biosfere idr.). INQUA spodbuja boljše razumevanje pomena kvartarnih okoljskih in arheoloških zapisov na dva načina: s sodelovanjem in mednarodnim dialogom tistih, ki se ukvarjajo z današnjimi globalnimi okoljskimi problemi ter s financiranjem dejavnosti, ki pojasnjujejo ozadje za te težave v obdobju kvartarja. Poseben poudarek je na pomoči in večji vključenosti v mednarodne projekte tistih raziskovalcev, ki so na začetku kariere in tistih, ki prihajajo iz držav v razvoju.

4. Evropsko mineraloško zvezo (EMU) in Mednarodno mineraloško zvezo (IMA). IMA je največja svetovna organizacija za promocijo mineralogije in z ustanovitvijo leta 1958 predstavlja eno najstarejših vej znanosti. Zveza podpira aktivnosti komisij in delovnih skupin, ki se ukvarjajo s praksami na področju mineralogije in s sponzoriranjem in organizacijo strokovnih srečanj spodbuja interakcijo med mineralogi.  EMU je mednarodna znanstvena organizacija s ciljem ohranjanja evropskega sodelovanja na področju mineraloških znanosti, ki vključujejo mineralogijo, petrologijo, geokemijo in druge. 

                

5. Evropsko združenje za ohranjanje geološke dediščine (ProGEO), nevladno organizacijo s prevladujočim številom nacionalnih skupin iz evropskih držav, ki promovira zaščito pomembnih geoloških območij in krajin ter raznoliko dediščino geoloških pojavov z znanstvenim, izobraževalnim, turističnim in kulturnim pomenom. Pomembnost ohranjanja geološke dediščine skušajo poudarjati z razpravo o pomembnih vprašanjih ohranjanja narave v obliki foruma, pri čemer svetujejo in vplivajo na politiko.