Slovenski geološki kongres

Glavni cilj Slovenskega geološkega društva je napredek znanosti in prakse na področju vseh vej geologije. Za uresničitev tega cilja društvo sodeluje pri organizaciji Slovenskega geološkega kongresa, ki od leta 2002 poteka vsake štiri leta na različnih lokacijah po Sloveniji. Več o posameznem osrednjem geološkem dogodku na območju Republike Slovenije podajamo v nadaljevanju. 

1. Slovenski geološki kongres: Črna na Koroškem, 9. - 11. oktober 2002  

Glavni organizatorji kongresa

GeoZS logo
Rudnik svinca in cinka Mežica v zapiranju
SGD logo nov

Zbornik referatov in vodič ekskurzij

Pirc, S. 2002: 1. Slovenski geološki kongres, Geologija 45/2

   
   

2. Slovenski geološki kongres: Idrija, 26. - 28. september 2006   

Glavna organizatorja kongresa

         Rudnik živega srebra           Idrija  v zapiranju

SGD logo nov

 

Kazalo zbornika in Zbornik referatov

Vodnik ekskurzije E1

   
   

3. Slovenski geološki kongres: Bovec, 16. - 18. september 2010   

Glavna organizatorja kongresa

zrc logo2 SGD logo nov  

Zbornik referatov in opis ekskurzij

   
   

4. Slovenski geološki kongres: Ankaran, 8. - 10. oktober 2014   

Glavna organizatorja kongresa

ntf logo SGD logo nov  

Zbornik referatov in opis ekskurzij

Uradna spletna stran 4. geološkega kongresa

   
   

5. Slovenski geološki kongres: Velenje, 3. - 5. oktober 2018   

Glavna organizatorja kongresa      

GeoZS logo SGD logo nov  

Zbornik referatov

Vodič ekskurzij

Vodič pokongresne ekskurzije

Uradna spletna stran 5. geološkega kongresa

   
   

6. Slovenski geološki kongres: Rogaška Slatina, 3. - 5. oktober 2022 

Glavna organizatorja kongresa      

SKIAH logo SGD logo nov  

Uradna spletna stran 6. geološkega kongresa