Planinski vestnik velja za najstarejšo slovensko revijo, ki še izhaja. Planinski vestnik se je v svoji prvi številki februarja 1895 predstavil javnosti z naslednjim programom: "Da slovensko planinsko društvo doseže svoj namen (izdajati, pospeševati in podpirati zanimljive planinaslovne spise in slike), sklenil je odbor 'Sl. pl. dr.' od leta 1985. počenši izdavati blagemu planinoslovstvu posvečen mesečnik, kateri bode objavljal zanimljiva predavanja in različne planinoslovne spise in slike." Planinski vestnik je bil v vseh obdobjih ogledalo dela planinske organizacije, gorniške kulture, odraz splošnih razmer in duševnega doživljanja gora Slovencev. V Planinskem vestniku med raznovrstnimi zvrstmi najdemo tudi geologijo, ki jih podajamo v nadaljevanju.  

   

ROŽIČ, Boštjan, ŽVAB ROŽIČ, Petra, RMAN, Nina. Tihe priče burne preteklosti : kamnine Julijskih Alp. Planinski vestnik, jun. 2014, letn. 114, št. 6, str. 7-12.

ROJS, Lenka, BEDJANIČ, Mojca, RMAN, Nina. Varovanje geoloških in geomorfoloških posebnosti : GEO-bonton. Planinski vestnik, jun. 2014, letn. 114, št. 6, str. 4-6.

RMAN, Nina, ŠRAM, Dejan. Geološki sprehod po Fužinskih planinah. Planinski vestnik. [Tiskana izd.]. avg. 2014, letn. 114, št. 8, str. 14-17.

CELARC, Bogomir, RMAN, Nina. Na robu nekdanjega oceana : geološka učna ura na Prisojniku. Planinski vestnik, okt. 2014, letn. 114, št. 10, str. 50-53.

ŠMUC, Andrej. Od toplih oceanov do hladnih ledenikov. Dolina Triglavskih jezer. Planinski vestnik, jan. 2015, letn. 115, str. 52.

ROŽIČ, Boštjan. Globokomorski svet Julijskega predgorja : ob poti na Tolminske Ravne. Planinski vestnik, 2015, let. 115, št. 3, str. 50-53.

ROŽIČ, Boštjan, ŽVAB ROŽIČ, Petra, RMAN, Nina. Kjer se stikata nekdanji plitvomorski in globokomorski svet : Kobla. Planinski vestnik, 2015, letn. 115, št. 7-8, str. 32-35.

KRIŽNAR, Matija. Desettisočletno zavetišče pod Olševo : Potočka zijalka. Planinski vestnik, 2015, letn. 115, št. 10, str. 56.

NOVAK, Matevž, MRAK, Irena. Najlepša kamnina Karavank : pisana trbiška breča v Dovžanovi soteski. Planinski vestnik, 2016, letn. 116, št. 1, str. 56-57.

OZIS, Leni. Ušesa Istre. Planinski vestnik, maj 2016, letn. 116, str. 62.

JEŽ, Jernej. Po čem hodimo in plezamo? : Gradiška Tura. Planinski vestnik, sept 2016, letn. 116, št. 9, str. 63.

PRAPROTNIK Jerca, KASTELIC Aleksander. Rudnik mangana na Begunjščici. Planinski vestnik, dec. 2016, letn. 116, str. 68.

KRIŽNAR, Matija. Izjemna narava, ujeta med vulkanskimi vrhovi : Ekvadorski Andi. Planinski vestnik, dec. 2016, letn. 116, 12, str. 29-31.

ROŽIČ, Boštjan, ŽVAB ROŽIČ, Petra. Kaj je črnega na Črni prsti?. Planinski vestnik, 2017, let. 117, št. 3, str. 70.

RMAN, Nina. Kako dobro poznate kamnine v gorah? : raziskovanje lastnosti kamnin. Planinski vestnik, sept 2017, letn. 117, št. 9, str. 48-51.

ROŽIČ, Boštjan. Neptunov kamniti podpis v dolini pod Peski. Planinski vestnik, 2017, let. 117, št. 10, str. 72.

ROŽIČ, Boštjan. Rdečica Julijskih Alp, Rdeči rob. Planinski vestnik, dec. 2017, letn. 117, str. 72.

KRIŽNAR, Matija. Razkriti geološki zakladi plazu Stože : najdišče fosilov in mineralov pod Mangartom. Planinski vestnik, 2018, letn. 118, št. 3, str. 60-61.

BRAJKOVIĆ, Rok. Stari in mladi v divji naravi : Črmošnjiška dolina. Planinski vestnik, 2018, letn. 118, št. 5, str. 68-69, ilustr.

ZEGA, Mojca, ŽVAB ROŽIČ, Petra. Med udornicami, jamami in staroverci : geo sprehod po Divaškem krasu. Planinski vestnik, 2018, let. 118, št. 12, str. 66-67.

RMAN, Nina. Pomladanski izlet med slatinami : od Benedikta do Radencev. Planinski vestnik, sept 2019, letn. 119, št. 9, str. 60-62.

SLAPNIK Lucija. Srčkan kotiček v krnskem pogorju, Fosilne školjke − srčenke. Planinski vestnik, apr 2020, letn. 120, str. 68.SLAPNIK Lucija. Srčkan kotiček v krnskem pogorju, Fosilne školjke − srčenke. Planinski vestnik, apr 2020, letn. 120, str. 68.