Predavanja

Predavanje Jerneja Kerčmarja z naslovom "Visokotemperaturni geotermalni viri v Sloveniji z možnostjo proizvodnje električne energije"

Slovensko geološko društvo vas vabi na predavanje Jerneja Kerčmarja z naslovom Visokotemperaturni geotermalni viri v Sloveniji z možnostjo proizvodnje električne energije.

Predavatelj: Jernej Kerčmar univ. dipl. inž. geol., Petrol Geo d.o.o.

Datum in lokacija predavanja: Sreda, 5. 2. 2020 ob 17.00 na Aškerčevi ulici 12 (NTF), predavalnica 210.

Povzetek predavanja si lahko preberete tukaj, z udeležbo na predavanju pa izveste še več.

Predavanje dr. Saške McGrath z naslovom "Oskrba z vodo in okoljska problematika v JZ Angliji"

Slovensko geološko društvo vas vabi na predavanje dr. Saške McGrath z naslovom Oskrba z vodo in okoljska problematika v SW Angliji.

Predavateljica: dr. Saška McGrath, NEP and Climate Change Manager, South West Water, Bournemouth Water.

Predavanje bo potekalo v sredo, 2. 10. ob 17.00 uri na Aškerčevi ulici 12 v Ljubljani (predavalnica 209).

Predavanje dr. Carlosa Martinez-Pereza iz Univerze v Valencii z naslovom "Conodont element function: new data from the exceptional middle Triassic Slovenian fossil record"

Slovensko geološko društvo vas v četrtek, 27. 6. 2019 ob 17.00 uri vabi na predavanje dr. Carlosa Martinez-Pereza iz Univerze v Valencii z naslovom "Conodont element function: new data from the exceptional middle Triassic Slovenian fossil record". Predavanje bo potekalo na Aškrčevi 12 v Ljubljani (2. nadstropje, predavalnica 209) v angleškem jeziku.

Kratka vsebina predavanja: Conodonts are an extinct group of primitive vertebrates that are, perhaps, the earliest members of our evolutionary lineage to possess a mineralised skeleton. As such, the conodont skeleton is of great significance because of the insights it provides concerning the biology and function of the primitive vertebrate skeleton. Conodont apparatus architecture and function has been debated for a century and a half, but analysis has been limited to the available technicques. More recently, qualitative analytical approaches have been developed, facilitating the accurated reconstruction of the apparatus, but most interestint testing hypothesis of element function. 

Predavanje dr. Mateje Gosar z naslovom "Geokemično ozadje in zgornja meja naravne variabilnosti kemičnih elementov v tleh Slovenije"

Slovensko geološko društvo vabi na predavanje dr. Mateje Gosar. z naslovom "Geokemično ozadje in zgornja meja naravne variabilnosti kemičnih elementov v tleh Slovenije​".

 Predavanje bo potekalo v sredo. 29. 5. 2019 ob 17:00 uri na Aškrčevi 12, Ljubljana (2. nadstropje, predavalnica 209).​

Kratka vsebina predavanja: Kemični elementi so v okolju, torej tudi v tleh, naravno prisotni. Povišane vsebnosti le-teh so posledica naravnih danosti, lahko pa jih povzročajo tudi človekove dejavnosti. Območja povišanih koncentracij elementov so opredeljena kot območja, na katerih vsebnosti elementov presegajo vrednosti geokemičnega praga (zgornjih mej naravne variabilnosti - MNV). Na podlagi kemičnih analiz 817 vzorcev zgornje plasti tal (0–10 cm), odvzetih v mreži 5 × 5 km na območju celotne Slovenije, smo izračunali mediane (geokemično ozadje) in zgornje meje naravne variabilnosti (MNV) po več metodah za celotno Slovenijo in za 8 manjših prostorskih enot, ki smo jih določili glede na geološko zgradbo, litološko sestavo, relief, podnebje in rastlinstvo.

Predavanje dr. Polone Kralj in Tanje Lukežič z naslovom "Vulkanske kamnine Stopnika"

Slovensko geološko društvo in Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Nova Gorica vas vabita na predavanje z naslovom "Vulkanske kamnine Stopnika", predavateljic dr. Polone Kralj in Tanje Lukežič, ki bo potekalo 25. 4. 2019, ob 18.00 na Aškerčevi ulici 12 v Ljubljani. 

Predavanje bo posvečeno obeležitvi svetovnega "Dneva Zemlje", ki ga praznujemo vsako leto 22.aprila. Več informacij najdete v priloženem vabilu.

Vabilo