Ekskurzije v severovzhodno Slovenijo in na Madžarsko se je udeležilo 30 strokovnjakov, od tega 4 s Hrvaške in 1 gimnazijski učitelj geografije. Potekala je na območju projekta DARLINGe,  financiranega s strani transnacionalnega programa Interreg Podonavje 2014-2020. Eden izmed projektnih ciljev je izboljšanje sodelovanja zainteresiranih strani za spodbujanje geotermalnega razvoja in ustvarjanja močne geotermalne vrednostne verige, kamor sodi tudi strokovna javnost.

Iz Ljubljane smo se odpravili v petek 13.10.2017. Prva točka se je nahajala v Benediktu, kjer smo si ogledali mineralne vrtine in predvsem globoko geotermalno vrtino, ki se nahaja v neposredni bližini glavne ceste in se uporablja za ogrevanje telovadnice in bližnjih objektov.

Pot smo nadaljevali do Ivanjševcev ob Ščavnici, kjer se nahajata Ivanjševska slatina in Ivanjševski vrelec, ob katerih smo si natočili mineralne vode z izrazitim okusom po železu in ogljikovem dioksidu. Stavešinske mofete Strmec iz katerih izhaja geogen CO2, sta predstavili dr. Nina Rman in dr. Marjana Zajc. Sprehodili smo se po travniku z izrazito drugačno vegetacijo kot okolica, gledali neporaščena območja najmočnejšega iztoka plina ter ob njih mrtve miške ter poslušali brbotanje talne vode s stalnim dotokom CO2. Pot smo nadaljevali proti Gradu na Goričkem, kjer smo si ogledali kamnolom bazaltnega tufa. Dr. Polona Kralj je zelo strokovno predstavila vulkanske kamnine, ki so nastale pred tremi milijoni let – ostanke našega najmlajšega vulkana, našli pa smo celo kristale olivina.

Po tem smo se odpravili na kosilo in pot nadaljevali proti Murski Soboti, v Visitor center Fazanerija. Direktor komunale g. Štefan Cigan je predstavil projekt Fazanerija in izgradnjo dveh geotermalnih vrtin, ob informativni razstavi smo si ogledati tudi ustje Sob-4g. Ob tem je mag. Dušan Rajver predstavil geotermični potencial Slovenije, Dejan Šram pa 3D zgradbo podpovršja SV Slovenije. Naslednja točka je bila Bistra hiša v Martjancih, kjer je Štefan Žohar iz Lokalne energetske agencije Pomurje pokazal geotermalno toplotno črpalko voda-voda ter druge energetske vire, ki jih uporabljajo za prikaz učinkovitosti različnih metod ogrevanja in klimatizacije. Prvi dan ekskurzije smo zaključili z ogledom ustij vrtin v Moravskih toplicah in njihove opreme za monitoring. Sledila je nastanitev in večerja v kompleksu Save Turizma v Moravskih Toplicah.

Soboto 14.10.2017 smo pričeli v Petišovcih, kjer je dr. Evgen Torhač nekaj besed namenil geotermičnem energetskem viru (črpalni in reinjekcijski vrtini) za daljinsko ogrevanje Lendave, največji poudarek pa je bil na izvedbi globokih plinskih vrtin za pridobivanje zemeljskega plina iz peščenjakov pod globino 3 km in pridobivanju dovoljenj za plinsko postajo za njegovo čiščenje.

Dr. Miloš Markič je ob ogledu sistema za pridobivanje plina spregovoril o nahajališčih zemeljskega plina, nafte in premogih na tem območju in njihovem potencialu za nadaljnje izkoriščanje. Pot smo nadaljevali proti Madžarski, do Heviza – največjega termalnega jezera v Evropi, kjer nam je g. György Tóth iz Madžarskega rudarskega in geološkega zavoda predstavil jezero, ekosisteme, odvisne od termalne vode, monitoring vrtin in jezera ter upravljanje z odvzemi vode in stanjem okolja. Sledilo je kosilo ter ogled pokrajinskega muzeja z različnimi naravoslovnimi in drugimi zbirkami (Balaton Museum) v Keszthelyju. Ekskurzijo smo zaključili z ogledom obrežja Blatnega jezera.