Slovensko geološko društvo je strokovno združenje slovenskih geologov. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1951 in povezuje raziskovalce, učitelje, druge poklicne geologe in ljubitelje stroke. Cilj društva je napredek znanosti in prakse na področju vseh vej geologije. Društvo prireja javna predavanja, strokovne ekskurzije, razstave in znanstvene sestanke. Skrbi za popularizacijo geologije in za vključevanje geoloških ved v osnovnošolske in srednješolske učne programe. Sodeluje pri prizadevanjih za varstvo okolja in pri izdelavi zakonskih aktov in normativov s področja geologije. Slovensko geološko društvo sodeluje z drugimi strokovnimi društvi v Sloveniji in tujini in je vključeno v Mednarodno združenje za geološke znanosti (IUGS), Evropsko zvezo geologov (EFG), Mednarodno mineraloško zvezo (IMA), ProGEO in Mednarodno zvezo za raziskovanje kvartarja (INQUA).

Preberite več...